درباره محصولات

درباره محصولات

Recent blog posts

هنر فیروزه کوبی در اصفهان

Jul 15, 2017 نظر 0
فیروزه کوب/فیروزه کوبی یکی از رشته­ های صنایع دستی است که زیبایی و گیرایی یک فرآورده­ ی خوب صنایع دستی را با خود دارد.

معرفی سنگ فیروزه

Jul 15, 2017 نظر 0
فیروزه یا ترکویز (Turquoise) به معنای سنگ ترکی است. علت این نامگذاری آن است که فیروزه ایران از طریق ترکیه به اروپا...